برندها در ایران

نمایندگی برندهای برتر در ایران

2018
16February

اشکالیاب-مطالعه

878

مطالعه

موسسه تندخوانی نصرت به تازگی یک هوش مصنوعی در وبسایت موسسه تندخوانی نصرت بارگزاری نموده است که میتواند تشخیص دهد: یک. اشکالات مطالعه شما کدام است دو. آیا تندخوان شدن به درد شما میخورد یا خیر و سه. کدام دوره تندخوانی برای شما موثر است. این سیستم که به صورت آزمایشی بارگزاری شده است سرفصلهای کلی روش مطالعه را برای شما بازگو نموده و در واقع میخواهد به شما بگوید یک مطالعه سازماندهی شده و هدفمند چه مراحلی را باید داشته باشد جهت شرکت در این تست تندخوانی میتوانید به وبسایت موسسه تندخوانی نصرت مراجعه نمایید

2018
16February

نقاط قوت

7141

کلاس-نقاط-قوت-یاب

نقاط قوت، یافتن آن و استفاده از مهمترین راه پیشرفت و رسیدن به سعادت است. کلاسهای نقاط قوت یاب که توسط موسسه پژوهشی یاد برگزار میشود در تهران برگزار میشود. شما میتوانید با شرکت در یکی از کلاسهای نقاط قوت یاب شرکت کنید تا درک کنید که نقاط قوت شما در کجاست و چگونه میتوانید از آنها برای رشد و سعادت خود استفاده کنید. بدون شک یافتن نقاط قوت در یکی از همایشهای نقاط قوت یاب بسیار کم کننده خواهد بود. در این کلاسها با تستهای متفاوت میتوانید استعدادهای خود را بهتر بشناسید